Skip to content Skip to navigation

有害作業

有機溶劑,缺氧作業

【有害作業主管】回訓課程

 

資格限制:須具備作業主管資格者並擔任相關工作者,每三年應至少參加6小時之在職教育訓練。

所需文件:具有缺氧/有機溶劑/粉塵/鉛作業/特定化學/四烷基鉛,

                     等作業主管等任一訓練之結業證書影本1份、身分證正、反影本1份

注意事項:★需先將「初訓證書」傳真至本中心(03)9605359。

                  ★因每班人數有限,本會將以報名相關文件繳交齊全及完成繳費者為優先排入,

                  ★額滿時直接順延至下一期,毋須重新報名。

                  ★課程期間請攜帶個人身分證明文件(需貼示照片),以利課程期間查驗身份。

 

 

 

頁面

訂閱 RSS - 有害作業