Skip to content Skip to navigation

危險機械操作

挖掘機,起重機,重機械操作

【吊車、天車、吊掛手】回訓課程(108.05.22)

資格限制:須具備吊車、天車、吊掛手資格者並擔任相關工作者,每三年應至少參加3小時之在職教育訓練。

所需文件:具有吊車、天車、吊掛手等任一訓練之結業證書影本1份

注意事項:★需先將「初訓證書」傳真至本中心(03)9605359。

                  ★因每班人數60名為限,本會將以報名相關文件繳交齊全及完成繳費者為優先排入,

                  ★人數額滿時直接順延至下一期,毋須重新報名不另行通知。

                  ★課程期間請攜帶個人身分證明文件(需貼示照片),以利課程期間查驗身份。

                  ★若人數不足時,自動順延下一期

                  ★開課前以簡訊通知,未接獲通知表示延至下一期,請勿自行前來上課

頁面

訂閱 RSS - 危險機械操作