Skip to content Skip to navigation

勞工教育協會訊息

【職安類】檢定報名第二梯次技能檢定,報名日期:106/05/02(二) 至 106/05/11(四)

職安類檢定報名第二梯次技能檢定

檢定報名日期:106/05/02()  106/05/11()

                      通信報名以郵戳日期為報名截止,亦可網路報名(請至技能檢定中報名)

頁面

訂閱 RSS - 勞工教育協會訊息